วิธีการสั่งซื้อ

ช่องทางที่ 1 สั่งซื้อทางโทรศัพท์

โดยท่านสามารถโทรสั่งสินค้าได้ที่เบอร์ 096-292-9294 หรือ 094-265-9289 จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
1.1 ตอบคำถามพร้อมอธิบายรายละเอียดของสินค้า
1.2 ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1.3 ขอที่อยู่ในการจัดส่ง
1.4 แจ้งวิธีการชำระค่าสินค้า
**ลูกค้าในกรุงเทพฯและปริมณฑลมัดจำค่าสินค้า 10% ก่อน**
***กรณีลูกค้าต่างจังหวัดต้องชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งทั้งหมดก่อน***
      และแจ้งยอดให้ทางร้านทราบ
      ทางร้านจะจัดส่งสินค้า หากสั่งซื้อก่อน 09.00 น. จะจัดส่งให้ภายในวัน
      หากสั่งซื้อหลัง 09.00 น. จะจัดส่งให้ในวันถัดไป
1.5 และการรับสินค้า (จำนวนวันจัดส่งสินค้าถึงปลายทางขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดส่ง) 
1.6 การมัดจำค่าสินค้า(ในกรณีสินค้าสั่งผลิตต้องวางมัดจำ 60% ของราคาสินค้าที่ตกลง)
1.7 การสั่งจองสินค้าล่วงหน้า(ในกรณีสินค้ามีจำนวนจำกัดต้องวางมัดจำ 50% ของราคาสินค้าที่ตกลง)

 

ช่องทางที่ 2 สั่งซื้อทาง E-mail 

2.1 โดยส่งใบสั่งซื้อมาที่ E-mail : Fasai.healthcare@Gmail.com
2.2 ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
2.3 หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งยอดที่ต้องชำระค่าสินค้าและจัดส่งสินค้า
      **ลูกค้าในกรุงเทพฯและปริมณฑลมัดจำค่าสินค้า 10% ก่อน**
      ***กรณีลูกค้าต่างจังหวัดต้องชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งทั้งหมดก่อน***
      และแจ้งยอดให้ทางร้านทราบ ทางร้านจะจัดส่งสินค้า หากสั่งซื้อก่อน 09.00 น. จะจัดส่งให้ภายในวัน 
      หากสั่งซื้อหลัง 09.00 น. จะจัดส่งให้ในวันถัดไป
2.4 และการรับสินค้า (จำนวนวันจัดส่งสินค้าถึงปลายทางขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดส่ง) 
2.5 การมัดจำค่าสินค้า(ในกรณีสินค้าสั่งผลิตต้องวางมัดจำ 60% ของราคาสินค้าที่ตกลง)
2.6 การสั่งจองสินค้าล่วงหน้า(ในกรณีสินค้ามีจำนวนจำกัดต้องวางมัดจำ 50% ของราคาสินค้าที่ตกลง) 

 

ช่องทางที่ 3 สั่งซื้อทาง ID LINE 

3.1 โดยการ ADD ID LINE : fasai1017 หรือ
      เมมเบอร์โทรศัพท์ 096-292-9294 หรือ 094-265-9289
3.2 แจ้งความประสงค์ที่จะสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า ที่อยู่ในการจัดส่ง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
3.3 หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะตอบกลับและทำใบเสนอราคาส่งกลับมาที่ ID LINE ของลูกค้า
      ****ลูกค้าในกรุงเทพฯและปริมณฑลมัดจำค่าสินค้า 10% ก่อน**
      ***กรณีลูกค้าต่างจังหวัดต้องชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งทั้งหมดก่อน***
      และแจ้งยอดให้ทางร้านทราบ ทางร้านจะจัดส่งสินค้า หากสั่งซื้อก่อน 09.00 น. จะจัดส่งให้ภายในวัน 
      หากสั่งซื้อหลัง 09.00 น. จะจัดส่งให้ในวันถัดไป
3.4 และการรับสินค้า (จำนวนวันจัดส่งสินค้าถึงปลายทางขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดส่ง) 
3.5 การมัดจำค่าสินค้า(ในกรณีสินค้าสั่งผลิตต้องวางมัดจำ 60% ของราคาสินค้าที่ตกลง)
3.6 การสั่งจองสินค้าล่วงหน้า(ในกรณีสินค้ามีจำนวนจำกัดต้องวางมัดจำ 50% ของราคาสินค้าที่ตกลง) 

ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการสินค้า 
ร้าน ฟ้าใส เฮลแคร์