Product

Home ถังอ๊อกซิเย่นเครื่องผลิตอ๊อกซิเย่น ถังอ๊อกซิเย่น ขนาดต่างๆ

ถังอ๊อกซิเย่น ขนาดต่างๆ

฿2,300.00

รายละเอียด

ถังอ๊อกซิเย่น ขนาดต่างๆ 


ราคา : ตามขนาด

ประเภท : ถังอ๊อกซิเย่นเครื่องผลิตอ๊อกซิเย่น

1. ถังอ๊อกซิเย่น ขนาด 0.5 Q (ทรงเตี้ย) ราคา 2,350 บาท

2. ถังอ๊อกซิเย่น ขนาด 0.5 Q (ทรงสูง) ราคา 2,300 บาท

3. ถังอ๊อกซิเย่น ขนาด 1.5 Q ราคา 2,900 บาท

4. ถังอ๊อกซิเย่น ขนาด 2 Q ราคา 3,350 บาท

5. ถังอ๊อกซิเย่น ขนาด 6 Q ราคา 5,600 บาท

6. เกจ์วัดอ๊อกซิเจนครบชุด (ไต้หวัน) ราคา 1,350 บาท

7. รถเข็นถังขนาด 0.5 Q , 1.5 Q , 2 Q ราคา 650 บาท

8. รถเข็นถังขนาด 6 Q ราคา 2,600 บาท

Facebook Comments Box